Om SVIB

Skandinaviska vibrationsföreningen, SVIB är Skandinaviens största organisation av experter inom området vibrationer. Föreningen har medlemmar i hela Skandinavien med störst koncentration i Sverige.

SVIB syftar till att främja kunskapsutveckling, informationsspridning och nätverkande inom vibrationsområdet. För föreningens verksamhet svarar en styrelse som väljs av föreningens medlemmar.

Varje år anordnas i samband med årsmötet SVIB’s vibrationsdagar där föreningens medlemmar får möjlighet att träffas och även se och höra om nyheter inom området. I medlemsbladet SVib-nytt informeras medlemmar om bl a normarbeten, forskning och utveckling samt utbildning.

Styrelsen tillsätter arbetsutskott för att i första hand svara för seminariearrangemang men som även kan ges andra uppgifter, t ex framställning av temanummer av SVIB Vibrationsnytt.

Följande fasta utskott finns för närvarande även om flertalet poster är vakanta:

  • Vibrationsmätning och analys
  • Fordons- och maskinvibrationer
  • Trafik-, mark- och byggnadsvibrationer
  • Vibrationers inverkan på människan
  • Forskning och utbildning inom vibrationsområdet