Styrelse Skandinaviska Vibrationsföreningen

Föreningen skall verka inom vibrationsområdet för kunskapsutveckling och informationsspridning, anordna seminarier och årlig Vibrationsdag samt i medlemsblad informera om forskning-, utveckling-, utbildning och standarder.

Ordförande
Marina Brandt
Hans Tausens Gade 4B
DK-5000 Odense C
Tel:
+45 42 74 20 73
Mail:
brandtmarina@hotmail.com

Vice Ordförande
Kjetil Vedholm
Brekke & Strand
Tel: +46 725 17 42 02
Mail: kve@brekkestrand.se
www.brekkestrand.se

Skattmästare
Ulf Aurosell
Kvarnvägen 4
814 70 Älvkarleby
Tel:+46(0)70 318 2635
Mail: ulf.aurosell@gmail.com

Övriga ledamöter

Örjan Johansson, Professor
Engineering Acoustics
Luleå University of Technology
97187 Luleå
Tel: +46 702 873577
Mail: orjan.johansson@ltu.se
www.ltu.se/sbn

Daniel Stenmark Eriksson, M.D.
SEMA-TEC AB
Hanholmsvägen 51
SE-602 38 Norrköping
Tel.+46 11 12 80 60
Mob.+46 707 10 32 14

Penka Dinkova
ÅF-Infrastructure AB, Ljud & Vibrationer
Grafiska vägen 2B – Göteborg
M: +46 72 238 52 76
T: +46 10 505 63 47
Mail: penka.dinkova@afconsult.com

Carl Pilman
ÅF- Ljud och Vibrationer, Malmö
Mail: carl.pilman@afconsult.com

Valberedning

Åsa Collet
ÅF-Infrastructure AB, Sound & Vibration
Box 1551
SE-401 51 Göteborg
Tel:
+46 10 505 84 12
mail:
asa.collet@afconsult.com

Magnus Källman
ÅF- Ljud och Vibrationer
Grafiska vägen 2B – Göteborg