Styrelse Skandinaviska Vibrationsföreningen

Föreningen skall verka inom vibrationsområdet för kunskapsutveckling och informationsspridning, anordna seminarier och årlig Vibrationsdag samt i medlemsblad informera om forskning-, utveckling-, utbildning och standarder.

Ordförande
Jessica Fromell
ÅF- Ljud och Vibrationer
Grafiska vägen 2
SE-412 63 Göteborg
+46 70 461 11 18
jessica.fromell@afconsult.com
www.afconsult.com

Vice Ordförande
Örjan Johansson, Associate professor
Engineering Acoustics
Luleå University of Technology
97187 Luleå
+46 702 873577
orjan.johansson@ltu.se
www.ltu.se/sbn

Skattmästare
Ulf Aurosell
Vattenfall AB, SF Strategic Development
SE-814 70 Älvkarleby
Visit: Laboratorievägen 1
+46 26 83 812, Mobile +46 70 299 38 12
ulf.aurosell@vattenfall.com
www.vattenfall.se

Övriga ledamöter

Åsa Collet
ÅF-Infrastructure AB, Sound & Vibration
Box 1551
SE-401 51 Göteborg
+46 10 505 84 12
asa.collet@afconsult.com

Marina Brandt
Hans Tousens gade 4b
DK-5000 C Odense
+45 42 74 20 73
brandtmarina@hotmail.com

Kjetil Vedholm
Brekke & Strand

+46 725 17 42 02

kve@brekkestrand.se
www.brekkestrand.se

Anders Åhlström
SEMA-TEC AB
Sales manager
Hanholmsvägen 51
602 58 Norrköping
+46 723 10 32 61
anders@sema-tec.com
www.sema-tec.com

Valberedning

Anders Brandt
+45 29 125 815
abra@iti.sdu.dk

Kjell Ahlin
+46
kjell.ahlin@swipnet.se

Kolbjørn Selvåg
+47 91 742 330
kolbjoern.selvaag@multiconsult.no