• Slider Image
  • Slider Image

Inbjudan: SVIB’s Vibrationsdag 29:e september i Göteborg

Välkommen till SVIB’s Vibrationsdag den 29:e september

Vibrationsdagen 2022 äger rum i Göteborg torsdagen den 29:e september kl 09:00 – 20:00

Lokal: Scandic Göteborg Central, Vikingsgatan 7, ”Platinan”

Temat för dagen är infrastruktur och stomljud samt strukturvibrationer och mätteknik

I samband med vibrationsdagen arrangeras en miniutställning med leverantörer av produkter och mätutrustning.

Anmälan senast 23:e september till: ulf.aurosell@gmail.com (namn, telefon, faktureringsadress)

Kostnad för medlemmar i SVIB: 1650 SEK

Kostnad för icke medlemmar i SVIB (inkluderar medlemskap i SVIB under ett år): 2250 SEK

Kostnad för utställare: 3000 SEK