SVIB Newsletter 2021

Vibrationdag 2021 vecka 19 den 12 Maj - Onlinekonferens

Vibrationdag 2021 vecka 19 den 12 Maj
Onlinekonferens

Artiklar:

Vibrationer och stötar ger nervskador
Vibrationer ger sömnstörningar
Vibrationer i ultraljudsområdet ger ökad produktivitet
Svårigheter att projektera med avseende på vibrationer från Västlänken

 

Norsonic Nor145 Sound Level Meter

Norsonic Nor150 Handheld Sound Intensity Measurement System